+covid-19ชุมชน

ผปก.สถานบริการเมืองพัทยาเซย์เยส!พร้อมทำตามกฎ 22 ข้อ หวังคลายล็อคเฟส 5

หลังจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.เตรียมคลายล็อกดาวน์ เฟส 5 ให้เปิดสถานบริการผับ บาร์ โดยออกกฎไว้ 22 ข้อ คือ 1.ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่มิให้แออัด และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 2.ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน 3.จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า และตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม 4.งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป 5.จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุม 6.จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะแต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ 7.กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้ 8.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 9.อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ 10.ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง (disposable menu) แทนการใช้เมนูเล่ม 11.การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ แทนการสั่งเป็นเหยือกหรือเป็นขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวด ถังน้ำแข็งและแก้วของผู้อื่น รวมถึงป้องกันการสลับแก้วกัน

12. พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และ face shield ตลอดเวลา 13.จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 14.พูดแสดงบนเวทีต้องสวม face shield ตลอดเวลา 15.จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา 16.จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ 17.ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที 18.ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 19.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน 20.งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่างๆ เช่น โต๊ะพูล เป้าลูกดอก ตู้เกม เป็นต้น 21.จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม และ 22.งดให้พนักงานบริการหรือตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนั่งรวมกับผู้ใช้บริการ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในเบื้องต้นทางเมืองพัทยาได้ประชุมกับทางผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยา เพื่อเตรียมวางแผนและปรับวิธีในการให้บริการรวมถึงสถานที่ของสถานบันเทิงในแต่ละลักษณะในการปรับรูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งทางผู้ประการสถานบันเทิงเมืองพัทยาพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำประกาศจาก ศบค.อย่างเคร่งครัด หากมีการประกาศคล้ายล็อกดาวน์ ในเฟส 5 ให้สถานบันเทิง ผับ บาร์สามารถเปิดให้บริการได้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งประกาศอย่างเป็นทางการจาก ศบค.ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติและมาตรการอย่างชัดเจน หากมีการผ่อนปรนในระยะที่ 5 ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในส่วนของผู้ประกอบการสถานบันเทิง ซึ่งทางเมืองพัทยาจะร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจความของแต่ละสถานบันเทิงในเมืองพัทยา เช่นเดียวกับการดำเนินการมาตรการชายหาดพัทยาแบบ New Normal ได้วางแผนและปรับรูปแบบใน ซึ่งทางเมืองพัทยาก็ได้รอคำประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแต่ละสถานบริการก็ต้องนำเนินการตามที่ ศบค. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจเช็คความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการ ภายใต้มาตรการของสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการและผู้ให้บริการอีกด้วย