+covid-19การศึกษาชุมชน

ได้ตามประสงค์! ผู้ใหญ่ใจดี มอบทีวี 5 เครื่อง ให้ ”ศูนย์ครูจา” แก้ปัญหาเด็กเรียนออนไลน์

จากกรณีที่ เฟสบุ๊คของครูจา ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด ได้โพสต์ขอบริจาคทีวีให้กับเด็กในการดูแล โดยระบุข้อความ

“ขอรับบริจาคทีวีเก่า เพื่อให้เด็กได้เรียนออนไลน์ที่ศูนย์ครับเรียนผู้ที่มีโทรทัศน์ที่ยังใช้งานได้อยู่ แต่ไม่ใช้แล้วเชิญบริจาคให้น้องๆ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ บ้านครูจานะครับ เนื่องจากน้องต้องเรียนออนไลน์ เด็กมีหลายชั้นเรียนต้องการทีวีอย่างน้อย 5 เครื่อง โดยเด็กประมาณ 40 คน แยกระดับเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั่งเรียนหนังสือ โดยมีโทรทัศน์อยู่เพียงเครื่องเดียว ซึ่งทางนักเรียนแต่ละระดับชั้นก็จะผลัดกันดูการเรียนการสอนคนละ 1 ชั่วโมงไล่ไปตามระดับชั้น แต่นักเรียนชั้นไหนไม่ได้ดูการเรียนการสอนออนไลน์ก็จะมานั่งทำความเข้าใจกับหนังสือแต่ละชั้น”

ต่อมา นายนิคม ต่อรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วย นางปวีณา บุญนาค และครอบครัว ต่อรุ่งเรืองกิจ ได้นำโทรทัศน์จำนวน 5 เครื่อง มามอบให้กับ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด พร้อมกับเดินสายสัญญาณติดกล่องดิจิตอล สามารถให้เด็กในศูนย์สามารถเรียนออนไลน์ได้พร้อมกันทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

นอกจากนี้ยังได้นำอาหารมาเลี้ยงแก่เด็กในศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดอีกด้วย

สำหรับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด หรือที่รู้จักกันในนาม บ้านครูจา เป็นศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน ขายบริการทางเพศ และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทุกประเภท เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดของกฎหมาย