ชลบุรีชวนเที่ยวงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8 วันที่ 22-23 ก.ค.นี้

ชลบุรี (7 กรกฎาคม 2565) นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8 พร้อมด้วยพลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า งานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหิน ประจำรัชกาลที่ 9 โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมประทีปจากชุมชนต่างๆ

ส่วนในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม จะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ธรรมมิกราชา นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆหมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอด นับเป็นงานประเพณี ที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชาวอำเภอสัตหีบและจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหิน ประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ทางจังหวัดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และร่วมกันพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ที่ยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โทร. 038-274284
เว็บไซต์ www.chonburimots.go.th

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/tourismsportschonburi