-covid-19ชุมชน

คนยังแน่นโรงทานวัดบุณย์กัญจนาราม แจกข้าวกล่องช่วยชาวบ้านสู้วิกฤติโควิด-19

วัดบุณย์กัญจนาราม จ.ชลบุรี (17 พ.ค.63) พระปลัดสุทัศนะ สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม ดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อดำเนินการสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆังราช สกลมหาสังฆปรินายก

กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤตโรคระบาดดังกล่าว ทางเจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม ได้จัดทำมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนสนับสนุนวัตถุดิบจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชนวันละประมาณ 700-800 กล่อง ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนมารับแจกอาหารกันเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม โรงทานวัดบุณย์กัญจนาราม ยังเปิดรับสิ่งของบริจาคเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ซึ่งแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยามาร่วมตั้งจุดคัดกรอง สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบุญ สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่เจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม หมายเลขโทรศัพท์ 094-878 7941