มาแล้ว! ตู้ปันน้ำใจ ตำบลหนองปลาไหล ประเดิมวาง 3 จุดชุมชน

ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ข้าราชการ ร่วมกันเปิดตัวโครงการตู้ปันน้ำใจ หลังจากที่พบว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีการทำโครงการตู้ปันสุข หลังได้เห็นความลำบากของประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 จึงอยากทำอะไรที่ช่วยเหลือสังคม โดยนำแนวคิดนี้มาจากต่างประเทศ ด้วยการนำตู้ปันสุข วางไว้ในสถานที่ต่างๆ แล้วเอาของใช้ อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่จำเป็นมาใส่ไว้ หากใครลำบากหรือเดือดร้อน สามารถมาหยิบอาหารและของไปได้ ซึ่งตู้ปันน้ำใจของเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก็เช่นเดียวกัน ตั้งขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ที่ประสบความเดือดร้อน ให้ได้นำอาหารแห้งในตู้ ไปรับประทานประทังชีวิตในครอบครัว โดยหยิบไปแต่พอดี ซึ่งผู้ที่ต้องการร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ สามารถนำอาหารแห้งมาใส่เติมตู้ได้ตลอดเวลา

นายบวร มูลสรคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลนำร่องก่อน 3 จุด ได้แก่ที่บริเวณ 1. หน้าบ้านเลขานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ,2.บริเวณซุ้มทางเข้าวัดหนองเกตุน้อยหนร้าป้อมตำรวจ และ 3.บริเวณซุ้มวัดหนองเกตุใหญ่ โดยทั้ง 3 จุดจะเป็นจุดที่มีกล้องวงจรปิดชัดเจน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ที่มาหยิบของในตู้ปันสุขว่าหยิบไปแต่พอดีหรือไม่ และตรวจสอบของว่าหมดแล้วหรือไม่ หากพบว่าของหมด ก็จะได้เอาของไปเติมให้เต็มตู้อยู่ตลอด ทั้งนี้ตู้ปันน้ำใจจะมีไปจนกว่าสถานการณ์วิด-19 จะดีขึ้น พร้อมชูสโลแกน หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน