ทม.หนองปรือพร้อมเปิด 3 สวนสาธารณะ ขอประชาชนทำตามกฎ สธ.

             หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงเรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4  เบื้องต้น แนวทางการดำเนินงานต้องคำนึงจากสาธารณสุขเป็นหลัก สังคมและเศรษฐกิจตามมา เริ่ม 3 พ.ค   โดยแนวทางการดำเนินการต้องคำนึงถึงด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมา พร้อมยึดถือข้อกำหนดตามมาตร 9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ข้อ 11 สำหรับกิจการที่จะมีการผ่อนคลายมี 6 กิจกรรม คือ 1.ตลาด 2.ร้านจำหน่ายอาคาร 3. กิจการค้าปลีกส่ง 4. กีฬาสันทนาการ 5.ร้านตัดผม เสริมสวย 6. อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์

              นายมาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เปิดเผยเมื่อวันที่2พ.ค.ว่า  หลังทราบมาตรการในการผ่อนปรนกิจกรรม 6 กิจกรรม    หนึ่งในนั้นคือการเปิดสวนสาธารณให้ประชาชนมาใช้ออกกำลังกายได้ตามปรกติ  แต่ให้เปิดเฉพาะกีฬาการออกกำลังกายบางประเภทที่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกัน  สามารถใช้พื้นที่สวนสาธารณในการประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆได้  

              สำหรับในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือนั้นพบว่ามีสวนสาธารณะที่เปิดให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการได้ทั้งหมด 3  แห่ง ประกอบไปด้วย  1.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ)  2.สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (สวนแม่)  3.สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก  ซึ่งหลังทราบมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรม  ทางเทศบาลก็ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง  และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  เตรียมทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะ  หลังจากที่พบว่าทางเทศบาลปิดสวนสาธารณะมานานเกือบ 2 เดือน คาดว่าน่าจะมีกิ่งไม้ต้นไม้  หักระเนระนาด ไม่สวยงาม  ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือขอเวลาในการทำความสะอาด  ตกแต่งสวน 1-2 วัน  ก่อนที่จะเปิดบริการพี่น้องประชาชน ตามปรกติ

              นายมาย กล่าวอีกว่า ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ในการเว้นระยะห่างของการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดด้วย  ส่วนของระยะเวลาในการเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 20.00 น.  เป็นต้นไป  ขณะที่ในส่วนของสระว่ายน้ำ ยังคงไม่เปิดให้บริการเช่นเดิมจนกว่าจะมีประกาศมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม