+

ว.ดุสิตธานี สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จัดพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป

เมื่อคืนวันที่ 7 พ.ย.62ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน “พิธีจองเปรียงลอยพระประทีป” โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

 

“พิธีจองเปรียงลอยพระประทีป” จัดโดยนักศึกษาวิชา สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานของนักศึกษา การแสดง “ฟ้อนขันดอก” การแสดงโขน จากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการประกวดนางนพมาศ นอกจากนั้นทางคณะผู้จัดงานยังร่วมสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการใช้กระทงย่อยสลายได้ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน