วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
covid-19ภาพข่าว

วัดธรรมสามัคคี -มูลนิธิสว่างฯ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง

ที่วัดธรรมสามัคคี (24 เมษายน 2563) พระครูพิศาลจริยากร เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี เจ้าคณะตำบลนาเกลือ เป็นตัวแทนในการแจกข้าวกล่องและอาหารแห้ง แก่ผู้ยาก ไร้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยเป็นการแจกวัดสุดท้าย หลังจากที่ทางวัดร่วมกับเมืองพัทยา และ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เดินหน้าแจกข้าวกล่องและอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละวันทางคณะกรรมการวัดจะแจกบัตรคิวแก่ผู้ได้รับผลกระทบ วันละ 200 คิว จากนั้นในเวลา 12.00 น. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเดินทางเข้ามารับข้าวกล่อง และอาหารแห้งอย่างเป็นระเบียบ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

bty