คกก.คคร.ชลบุรี ยอมคลายกฎ เปิดร้านซ่อมมือถือ-เครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (14 เม.ย.63) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ รับมือสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-19

โดยสถานการณ์ผู้เชื้อไว้รัสโควิด-19ของจังหวัดชลบุรี ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมา 2 วันแล้ว ซึ่งสถิติผู้ติดเชื้อของจังหวัดยังอยู่ที่ จำนวน 81 ราย ทางที่ประชุมมีเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกระชับพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีผู้ติดเชื้อลดจำนวนลงให้น้อยที่สุด โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ มีมติให้สั่งปิดสะพานข้ามเกาะลอย อำเภอศรีราชา

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติในที่ประชุมเห็นชอบ แก้ไขคำสั่งฉบับ 7 ยกเว้นให้ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า ให้กลับมาเปิดได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด หรืออยากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ แต่กำหนดมาตรการที่เข้มงวด คือการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ารับการบริการ

ส่วนปัญหาของทางเมืองพัทยา ที่มีประชาชนผู้ที่ขาดรายได้ ไม่มีที่พัก ในช่วงโควิด -19 ทำให้ต้องออกมานอนตามสถานที่สาธารณะ หรือชายหาดเมืองพัทยา ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จะนำไปหารือส่วนกลาง หาทางแก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา อาจจะใช้ local quarantines เข้ามาช่วยรองรับ หรือหากไม่สามารถนำงบประมาณจากราชการมาให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบ ให้มีการตั้งกองทุนช่วยเหลือขึ้น โดยจังหวัดมอบหมายให้นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกองทุน

สำหรับกรณีประชาชนที่มีความประสงค์จะแจกสิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อน ให้เน้นมาตรการ social distancing แต่ถ้าดำเนินการเว้นระยะห่างไม่ได้ ขอให้แจ้งส่วนราชการช่วยจัดระบบให้ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ย้ำให้อำเภอบังคับใช้คำสั่งต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่ง ผู้ว่าฯรับทราบปัญหาจากประชาชนที่แจ้งเรื่องเข้ามาว่า พบเห็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งอยู่เสมอ ทั้งนี้ มติที่ประชุมที่ได้มีมติเห็นชอบ และมาตรการต่าง ๆในการประชุมครั้งนี้ จะเล็งออกหนังสือสั่งการให้เร็วที่สุด