+covid-19ชุมชน

เมืองพัทยาเตรียมชง ผู้ว่าฯ ชลบุรี จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 30 มีนาคม 2563 มียอดผู้ติเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย จากเดิม 49 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 52 ราย อีกทั้งในพื้นที่เมืองพัทยามีผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มเป็น 12 ราย ทำให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งประชุมเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม นางสาวไพชิตร เจตะภัย ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการและประสานงานเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมืองพัทยา เปิดเผยถึง แผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกะรทบต่อผู้ป่วยทั่วไปที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลาติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยได้มีการเสนอการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งจะใช้โรงแรม Grand Bella เป็น PUI Hotel เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับกลุ่มผู้เฝ้าระวังโรคโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มผู้เฝ้าระวังเพิ่มขึ้นทุกวัน และบ้างคนไม่มีความพร้อมที่จะกัดตัวเองอยู่บ้าน ทำให้มีการแพร่เชื้อไวรัสไปยังบุคคลอื่น ๆอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อลดการกระจายของโรคคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง PUI Hotel ขึ้น

สำหรับหลักการดำเนินงานของ PUI Hotel นั้นจะมีการนำโมเดลโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตมาดำเนินการ ในพื้นที่โรงแรม Grand Bella ซึ่งมี 3 อาคาร จำนวน 8 ชั้น รวม 360 ห้อง แบ่งการทำงานของแต่ละตึกเป็น ตึก PUI และตึกรอกลับบ้าน โดยทางโรงแรม Grand Bella ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับโรงพยาบาลสนามด้วยการส่งพนักงานโรงแรมเข้าอบรมเรื่องการดูแลให้บริการผู้กักดเชื้อ จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีการจัด Alcohol เจลฆ่าเชื้อ ชุด Face Shield ให้กับพนักงาน นอกจากนี้ภายในตัวโรงแรมยังมีส่วนการบริการครัวร้อน ครัวเย็น การกำจัดขยะติชื้อ การทำความ อย่างเต็มรูปแบบในการรองรับการเปิดโรงพยาบาลสนาม

ด้านแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลสนามจะใช้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เกิน 40 คน ประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลประจำ 24 ชั่วโมง โดยมีการใช้ระบบ video call พร้อมวิดีโอเพื่อมอนิเตอร์ผู้เข้ารับการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการมอนิเตอร์ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดจุดวิดีโอคอลให้ผู้ป่วยได้พูดคุย ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจะลงไปดูที่เตียง พร้อมทั้งจะมีการจัดทำระบบฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานทางการแพทย์ทุกขั้นตอน

ทั้งนี้สำหรับกลุ่ม PUI คือ กลุ่มผู้เฝ้าระวังโรค เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เข้ามากักตัวโดยมีบุคคลกรทางแพทย์ให้การดูแล เพื่อไม่ให้ไปส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วไปที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในเขตเมืองพัทยา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ไปยังผู้ป่วยทั่วไป โดยแผนการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น ทางเมืองพัทยาจะมีการเสนอแนวคิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาต่อไป