-covid-19ชุมชน

เมืองพัทยา สั่งเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใกล้ชิด หลังยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วันที่ 27 มี.คง2563 แม้ทางภาครัฐจะมีมาตรการที่เข้มข้นและเฝ้าระวัง คัดกรองอย่างจริงจัง ทั้งในพื้นที่ สถานบันเทิง สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ แต่พบว่ายังคงมีปัญหาเกิดขึ้น โดยจากการรับรายงานที่วานนี้มีผู้ป่วยรวม 7 รายนั้น ล่าสุดพบว่ามียอดผู้ป่วยเพิ่มเป็น 12 รายแล้ว ซึ่งทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลทั้งในพื้นที่เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปเป็นหลักเนื่องจากไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัยทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตามสิ่งที่จำเป็นคือการติดตามเฝ้าระวังผู้ใกล้ชิด และผู้ทีสัม ผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งได้ประสานไปทางโรงพยา บาลให้ทำการสอบสวนแล้วเพื่อหาตัวบุคคลที่เข้าข่าย ขณะที่เมืองพัทยาเองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุข ออกสืบสวนและติดตามตัวเช่นกัน ซึ่งหากพบตัวก็จะมีมาตรการในการตรวจวัดไข้ และการตรวจหาเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันและเฝ้าระวัง อาทิ การติดระบบ GPS ที่โทรศัพท์มือถือ หรือการใส่ปลอกแขน เพื่อติด ตามพฤติกรรมว่ามีการกักตัวในที่พักอาศัยตามข้อกำหนดในเวลา 14 วันหรือไม่ รวมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยกิจการพิเศษไปเฝ้าระวังยังที่พักตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการออกไปในพื้นที่ๆด้านนอกซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของโรคได้

นายสุธรรม กล่าวต่อไปว่าเมื่อเกิดปัญหาและการแพร่ระบาดใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงต้องเสริมมาตรการที่เข้มข้นและจริงจัง เนื่อง จากอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด และสถานการณ์ในด้านต่างๆอาจย่ำแย่ลงกว่าที่เป็นในปัจจุบัน.

ขณะที่ ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขลบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 สะสม จังหวัดชลบุรี รวมจำนวน 49 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ระหว่างการรักษา 47 รายท รักษาหาย 2 ราย ผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 878 ราย ออกผลแล้ว 746 ราย รอผลห้องปฏิบัติการ 132 ราย แยกรายอำเภอ อำเภอเมือง 26 ราย อำเภอบางละมุง 14 ราย อำเภอศรีราชา 4 ราย อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอละ1ราย และจังหวัดระยอง 1ราย