+ชุมชนสาธารณสุข

สธ.พัทยา ลุยคัดกรองสุขภาพแรงงาน เนื่องในวันวัณโรคโลก ปี2563

                ที่แคมป์คนงาน ภายในซอยจอมเทียน 5  25 มีนาคม 2563) นางณอัญญา จันทรากาศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางไปที่แคมป์คนงาน ซอยจอมเทียน 5 เพื่อคัดกรองและตรวจสุขภาพคนงานภายในแคมป์ เนื่องในวันวัณโรคโลกทางกองสาธารณะสุขเมืองพัทยาจึงได้เดินหน้าคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่แรงงาน ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองพัทยา อาทิ  โรคเบาหวาน  ความดัน เป็นต้น โดยมีกลุ่มแรงงานร่วมกิจกรรมเกือบ150คน      

            เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม เป็นวันวัณโรคสากล และมีการกำหนดคำขวัญสื่อไปถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์คือ WANTED: LEADERS FOR A TB-FREE WORLD หรือ “คุณคือผู้นำแห่งการยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค” เชิญชวนทุกคนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการยุติวัณโรคร่วมกัน

            ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทุกระดับ ภาคมหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เริ่มต้นกิจกรรมคัดกรองค้นหาวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน, ผู้ต้องขังในเรือนจำ, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมป้องกันวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และลดอุบัติการณ์วัณโรคลงอย่างน้อย ร้อยละ 12.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 88 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ.2564 และเหลือร้อยละ 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ.2578