Pattaya Dolphinarium เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโลมา พัฒนาทักษะเด็ก

ที่ Pattaya Dolphinarium ( 6 มีนาคม 2563 ) นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการผู้จัดการฯ เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโลมา สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมด้วย นาตาเลีย วาซิเลสกายา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและฟื้นฟูโลมา

ทั้งนี้ Pattaya Dolphinarium เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโลมา สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หวังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบำบัดแก่ผู้สนใจ ด้วยเทคนิคเฉพาะที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในระดับสากล ซึ่งการใช้เวลาร่วมกับโลมานั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ หรือสร้างแค่ความประทับใจเท่านั้น แต่กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการพูด และยังสามารถรักษาระดับอารมณ์ของเด็กให้คงที่

กิจกรรมที่ทำร่วมกับโลมานั้น ยังเป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบำบัดแบบเสริมสร้าง และพัฒนาสำหรับความผิดปกติของโรคต่างๆ ด้วยเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะ กำหนดรูปแบบได้จากอาการเฉพาะของเด็กแต่ละคน ส่วนผู้ใหญ่ที่มีปัญหาความเครียด หรือเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ก็สามารถเข้ารับการบำบัด ตามหลักสูตรแนะนำ คือ 5-10 ครั้ง ต่อ 25 นาที เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 2-14 ปี ซึ่งที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าว ทำงานกับเด็กมาแล้ว 15,000 คน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโลมา สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นับได้ว่าเป็นสถานบริการบำบัดด้วยโลมาแห่งแรกในเอเชีย และภูมิภาคตะวันออก โดยการบำบัดได้รับการวิจัยว่าผลลัพธ์เป็นไปในเชิงบวก สามารถช่วยลดความวิตกกังวล และความตื่นกลัวในเด็ก ส่วนการสื่อสารกับโลมาก็จะช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนี้มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ และยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ด้านการเคลื่อนไหว และทางสติปัญญาให้เด็กมีการคิด การตัดสินใจได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น.