วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ส.แหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ประชุมสมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2567 เน้นส่งเสริมการทำกิจกรรมการตลาด ผลักดัน”ชลบุรี”เป็นเป้าหมายของนักเดินทาง

ที่ บ้านสุขาวดีพัทยา (30เม.ย.2567) สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้สมาชิกรับทราบ และปรับตัวตามสถานการณ์ โดยมี นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแห่งท่องเที่ยวชลบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดยมีการสรุปการทำกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิก และ บูรณาการร่วมกันกับสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี และสมาคมอื่น ๆ ในสมาพันธ์ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม Travel Trend Talk งานส่งเสริมการขายเซลล์คอล ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ที่เพิ่งแล้วเสร็จ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นตลาดอินเดียที่กำลังจะมีขึ้น

นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จะส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจการของตนได้ราบรื่นขึ้น โดยมีเพื่อนพี่น้องในสมาคมฯ ช่วยเหลือกัน

ในขณะที่นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า ในแต่ละไตรมาส สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จะดำเนินการคิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยพิจารณาตามสถานการณ์ท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าถึงบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในช่วงเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นโอกาสนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อันจะเป็นตัวดึงดูดนักเดินทางเข้ามาสู่ในพื้นที่ได้

สมาชิกสามัญของสมาคมฯ ที่กลับมาประกอบกิจการภายหลังสถานการณ์โควิด มีประมาณ 40-45 แห่ง จากปกติ 50 กว่าแห่ง ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่ผ่านการตรวจสอบ โดยกรรมการบริหาร เพื่อเข้าเสนอชื่อเป็นสมาชิก และต้องได้รับการโหวดรับรองจากสมาชิกทั้งหมดในวันประชุมใหญ่ด้วย จึงถือว่าเป็นสมาคมที่เน้นประสิทธิภาพของสมาชิกที่เข้าร่วม และเมื่อเป็นหนึ่งในสมาชิก ก็ช่วยกันส่งเสริม ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้จังหวัดชลบุรี เป็นเป้าหมายของนักเดินทาง และนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นของตน