วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชลบุรีรณรงค์ป้องกันไฟป่า บ่อเกิดฝุ่นและควัน หลังเดือนแรกของปีเกิดไฟป่า 28 ครั้ง เสียหายกว่า 230 ไร่

ที่บริเวณเนินป่าเขาเขียว เขาชมพู่ หลังอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ หมู่ที่ 12 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่กำลังเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ที่น่าวิตกอยู่ในขณะนี้ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตป่า เขตเมือง และพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวของจังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี มณฑลทหารบกที่ 14 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบางพระ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนองค์กร ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดชลบุรี ในช่วง เดือนมกราคม 2567 ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายของจังหวัดชลบุรี ที่มีทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร ชุมชนเมือง และเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นถึง 28 ครั้ง พื้นที่เสียหาย รวม 236.5 ไร่ สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งยังทำให้ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดชลบุรี จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้ทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติ เพื่อลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดท่อไอเสียจากรถยนต์ต่างๆ หากพบมีค่าเกินมาตรฐานให้นำไปปรับปรุงแก้ไข หากพบรถคันไหนควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานจะมีสติ๊กเกอร์ติดให้รถคันดังกล่าวไป

หลังจากนั้น ผู้ว่าฯ พร้อมคณะได้เดินขึ้นเขาเขียว เขาชมพู่ เพื่อตรวจสอบการสร้างแนวกั้นเพื่อป้องกันไฟป่า และชมการสาธิตการดับไฟป่า และอันตรายจากกับดักของพรานป่าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องระมัดระวังในการสำรวจพื้นที่ป่า ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ประกาศเตือนถึงพรานป่าที่ขึ้นไปจับสัตว์และจุดไฟเผาเพื่อไล่สัตว์ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากพบจะถูกดำเนินคดีทันที รวมทั้งสุสานบรรพบุรุษชาวจีนต่างๆ ที่จุดไฟเผาหญ้า ก็มีคำสั่งห้ามด้วย หากพบการฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายและจะต้องยึดใบอนุญาตทันที