วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+คุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

ชลบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ครึ่งเดือนแรกธ.ค.ลูกหนี้แห่ลงทะเบียน 2,201ราย จำนวนหนี้กว่า129ล้านบาท

หลังจากรัฐบาลออกนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเปิดให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ ทะเบียนขอความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ ศูนย์ดำรงธรรม หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

เมื่อวันที่15 ธ.ค.2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวดชลบุรเปิดเผยว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,201 ราย จำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 2,127 ราย WALK-IN 74 ราย จำนวนเจ้าหนี้ 1,378 ราย รวมจำนวนหนี้ 129,437,330 บาท

นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและธนาคารออมสิน บูรณาการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กรณีนายวิชัย บุญศรี ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัย เนื่องจากถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบข่มขู่ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีเจ้าหนี้ทั้งหมด 37 ราย ยอด 965,000 บาท ณ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กรณีนายวิชัย บุญศรี ขณะนี้ สามารถนำเจ้าหนี้เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเชิงบูรณาการได้จำนวน 17 ราย โดยมีเจ้าหนี้ 15 ราย ได้รับชำระดอกเบี้ยเกินเงินต้นแล้ว จึงตกลงยกหนี้ทั้งหมดให้กับลูกหนี้และไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องหนี้ใดๆ ทั้งสิ้นจากนายวิชัย บุญศรี ส่วนเจ้าหนี้อีก 2 ราย ประสงค์ขอรับชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น และเจ้าหนี้ที่เหลืออีกจำนวน 20 ราย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีเจ้าหนี้ จำนวน 11 ราย ที่ได้รับชำระหนี้หมดแล้ว จะได้ติดตามตัวเจ้าหนี้ดังกล่าว มาเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในโอกาสต่อไป

#หนี้นอกระบบ #ชลบุรี