วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนพัฒนาสังคม

โควิด-19 พ่นพิษ ทำ “บ้านครูจา” กระทบหนัก! วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือด่วน

นายพลิศร โนจา ผู้อำนวยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด้กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) โดย มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ทางศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) ได้ปฏิบัติตามมาตรการของส่วนกลางอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของการปิดสถานสงเคราะห์และมูลนิธิเพื่อป้องกันโรค

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โควิด-19 รอบสอง ทำให้ทางศูนย์ฯ ได้รับผลกระทบเยอะมาก ผู้ที่เคยเดินทางเข้ามาบริจาคก็ไม่สามารถเข้ามาบริจาคได้ ทำให้เด็กที่อยู่ในบ้านต้องถูกกักบริเวณทั้งหมด จาก 36 คน เพิ่มมากถึง 50 คน รวมเจ้าหน้าที่ 6 คน เหตุด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้รายได้ของครอบครัวถดถอย ผู้ปกครองจึงเกิดอารมณ์และกระทำความรุนแรงต่อเด็กมากขึ้น

ผู้อำนวยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด้กถูกล่วงละเมิด บอกอีกว่า จากจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันโรคทำให้เกิดความจำเป็นในเรื่องของอาหารสดและอาหารแห้งที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบทำอาหารให้เด็กๆ จากที่เคยรับประทาน วันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น ก็ต้องเพิ่มเป็น 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าน้ำและค่าไฟของศูนย์ฯบ้านครูจา ที่เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือหรือเดินทางมาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ศูนย์ฯบ้านครูจา ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องด้วยประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี แต่สามารถติดต่อและนำสิ่งของมาบริจาคได้บริเวณรั้วปากประตูทางเข้า จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับ ไม่สามารถเข้ามาภายในศูนย์ฯ ได้ แต่ยังสามารถบริจาคได้ทุกวันตลอดเวลา จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับของบริจาค หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถโอนเงินสนับสนุบสนุนช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่ได้รับความรุนแรงทางสังคมที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้ ได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 006 1 23489 6 ชื่อ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศ (ศตคด.) โดย มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก