วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+อาชญากรรม

ผู้ว่าฯเมืองชล ปล่อยแถวปฏิบัติการ KICK OFF ล้างบางผู้มีอิทธิพลจังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2 ร่วมกันประธานในพิธีการปล่อยแถว เปิดปฏิบัติการ (kick off) ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดชลบุรี โดยมี หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กอ.รมน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า 200 นาย เพื่อบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน

ตามที่นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการป้องกัน และปราบปราม ผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ใน 6 เรื่องได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ รวมถึงกำหนดให้เปิดปฏิบัติการ (Kick off) / ตามนโยบาย การจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ

ขณะที่เป็นที่รู้ดีกันว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญติดตามความคืบหน้าของคดีในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคม รวมถึงปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมถึงดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อย่างเป็นปกติสุข มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตามปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

ภายหลังการปล่อยแถวได้กระจายกำลังตามที่ได้วางแผนไว้ ลงตรวจเข้มในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่เมืองพัทยา ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงผู้กระทำผิดแต่อย่างใด.