-ศาสนา/วัฒนธรรม

ศิษยานุศิษย์ร่วมมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ 65 ปี พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดช่องลม

ที่วัดช่องลมนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (3 พ.ย.2566) ศิษยานุศิษย์ อาทิ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา และนายสินธุ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ 65 ปี พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดช่องลม โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ภายในงานมีการตั้งซุ้มอาหารโดยผู้มีจิตศรัทธา

พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ กุลสุทโธ นามเดิมคือ นายนุกูล เสนแก้ว เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อุปสมบทที่วัดช่องลมนาเกลือเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช่องลมนาเกลือ เมื่อปี พ.ศ.2545 ปัจจุบันอยู่ในร่มกาสาวพัตร์ได้ 39 พรรษา ถือเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 5 ของวัดช่องลมนาเกลือ

ท่านได้มีการก่อสร้างศาสนสถาน เสนาสนะ และสิ่งก่อสร้างหลายรายการ และยังบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ เมื่อปลายปี 2560 แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563 เมื่อปี พ.ศ.2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ฝ่ายธรรมยุต) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน