-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเปิดฝาลอกท่อระบายน้ำต่อเนื่องป้องกันน้ำท่วมขัง รับมือฝนตกหนัก

ที่สี่แยกพัทยาสายสามบริเวณร้านมุมอร่อย (27 ต.ค.2566) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจลอกท่อระบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง รับมือฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น

นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า โครงการลอกท่อระบายน้ำเมืองพัทยา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ ดำเนินการโดยสำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา และจ้างบริษัทดำเนินการ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนต้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยสัญญาว่าจ้างบริษัทดำเนินการ ต้องมีการเก็บตะกอนภายในเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า 4,471 ลูกบาศก์เมตร ในแต่ละวันน้ำจะพัดพาตะกอนมา ยิ่งถ้ามีฝนตกหนักจะมามากขึ้น จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ ปัจจุบัน ตะกอนบนพื้นที่บริเวณสี่แยกมุมอร่อย (ถนนพัทยาสายสาม) มีความหนาถึง 90 เซ็นติเมตร จึงต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำตลอดเวลา

ปัจจุบันโครงการลอกท่อระบายน้ำดำเนินการทั้งหมด 13 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย ถนนพัทยาสายสาม บริเวณหน้าร้านอาหารมุมอร่อย, ซอยเชื่อมระหว่างถนนพัทยาสายสาม (แยกมุมอร่อย) – ถนนเพ็ชรตระกูล, ถนนเพ็ชรตระกูลจากแยกฮอลลีวูด – ถนนพัทยาสาย 2 ซอย 4 (หน้า 7-11), ถนนพัทยาสาย 2 ซอย 4 (หน้า 7-11) – ถนนพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ), ถนนพัทยาสาย 2 ซอย 13 จากบ่อรวมน้ำ – แยกซอยบัวขาว, ถนนเลียบชายหาดพัทยาจากโค้งโรงแรมดุสิตธานี – ปากซอยพัทยา 1, ถนนเลียบชายหาดพัทยาจากปากซอยพัทยา 1 – ปากซอยพัทยา 4, ถนนเลียบชายหาดพัทยาจากปากซอยพัทยา 4 – ถนนพัทยากลาง, ถนนเลียบชายหาดพัทยาจากถนนพัทยากลาง – ปากซอยพัทยา 8, ถนนเลียบชายหาดพัทยาจากปากซอยพัทยา 8 – ปากซอยพัทยา 13/3, ถนนเลียบชายหาดพัทยาจากปากซอยพัทยา 13/3 – อาคารสูบน้ำหาดพัทยา (PS7), ซอยแตงโมงและซอยเชื่อมข้างเคียง, และสุขุมวิทจากกระทิงราย – สถานีตำรวจบางละมุง (ฝังตะวันออก)

นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่าทิ้งขยะลงไปในท่อระบายน้ำ เพราะนอกจากดินทรายแล้ว ยังมีปริมาณขยะเยอะมากภายในท่อ เป็นปัญหาของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การลอกท่อระบายน้ำ ทำตลอดทั้งปี จะช่วยให้การระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น.