-งานสารทเดือนสิบศาสนา/วัฒนธรรม

ชมรมชาวใต้ศรีราชา จัดงานประเพณี“สารทเดือนสิบ” ประจำปี 2566 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

ที่ วัดจุกกะเฌอ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (8 ตุลาคม 2566) เมื่อเวลา10.00น.นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมในพิธีเปิดงาน และนายชำนาญ ขาวทอง ประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุน พร้อมการแสดงจากชมรมลีลาศศรีราชาและชมรมดนตรีในสวนชุด “ไลน์แดนซ์รำวงเวียนครก” การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ชุด “ชวนน้องล่องใต้” และการแสดงจากลูกหลานชาวใต้ ชุด “รำมโนราห์ตัวอ่อน” พร้อมขบวนแห่หมรับ “พิธีชิงเปรต” และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งด้านการแสดง และอาหารพื้นบ้านด้วย

สำหรับประเพณี “สารทเดือนสิบ” เป็นงานประเพณี หรืองานบุญที่มีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องน้องชาวใต้ และถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของการร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษ นอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทยให้คงอยู่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป.