+ศาสนา/วัฒนธรรม

ชมภาพ พุทธศาสนิกชนชาวไทย-ต่างชาติ ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2563

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พุทธศาสนิกชน ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 อย่างเนืองแน่น รวมทั้งตามวัดและสำนักสงฆ์ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ก็มีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาจำนวนมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากชาวต่างชาติที่เดินทางมาในพื้นที่มักนิยมร่วมกิจกรรมต่างๆถือเป็นการสืบสานสิ่งดีงามทางพุทธศาสนา ในฐานะเมืองท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจเมืองพัทยา ยังได้นำกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบ เดินตรวจตราดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุกับประชาชนด้วย

อนึ่ง วันมาฆบูชา ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พร้อมทั้งได้รับการอุปสมบท จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์ และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาต่อที่ประชุมสงฆ์ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เช่นกัน.