วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

พ่อเมืองชลบุรี นำทุกภาคส่วนในทต.หนองไม้แดง ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาด

ที่ บริเวณถนนสุขุมวิทลานหน้าบริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาดเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ตามที่จังหวัดชลบุรี โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะ ป้ายโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวา สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียร้อย สะอาด ปลอดภัย ในบริเวณถนนสุขุมวิทสองข้างทาง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ และทำงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเส้นทางถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลัก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการเก็บสายไฟฟ้า สายสื่อสาร การเก็บป้ายโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่บดบังทัศนวิสัยบริเวณข้างทางทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งามตา สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วย