ผู้ตรวจการแผ่นดินรุดตรวจสอบหลังผปก.เดินเรือแหลมบาลีฮาย ร้องเรียนเจ้าท่าฯ พัทยาปล่อยเรือผิดกฎหมาย วิ่งทับเส้นทาง

ที่ห้องประชุมท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (บาลีฮาย) (10 มิ.ย.2565) นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ มาตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมสังเกตการณ์การสนธิกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง และเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

นายเมธี ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวน 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัท เกะาล้าน รีแล็กซ์ ทัวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือที่ได้ขออนุญาตจดทะเบียนโดยสารประจำทาง ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีกล่าวอ้างว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ไม่ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการเดินเรือ (Speed Boat) ที่เดินเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ในเรื่องดังกล่าวนายนิรันดร์ มีความดี กรรมการฯ บริษัท เกาะล้านรีแล็กซ์ ทัวร์ จำกัด กล่าวว่า ตนเป็นบริษัทเรือโดยสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เส้นทางที่วิ่งประจำคือ แหลมบาลีฮาย ท่าหน้าบ้าน (เกาะล้าน), แหลมบาลีฮาย-ท่าหาดตาแหวน (เกาะล้าน) อัตราค่าบริการ 150 บาทต่อคน โดยพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้กำหนดราคาแต่ปัจจุบันมีเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตบางลำ วิ่งทับเส้นทาง และลดราคาค่าโดยสารต่ำกว่าของตน ทำให้ตนเดือดร้อน และรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่เรื่องก็เงียบหาย

ด้านนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ชี้แจงว่า สำหรับบริษัทที่ได้ยื่นขออนุญาตจดทะเบียนเรือประจำทางดังกล่าว มีความเข้าใจว่า เรือลำอื่นที่เป็นเรือโดยสารไม่ประจำทาง มีการวิ่งตัดราคา เกิดความไม่เป็นธรรม เรือไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน วันนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นไปตามที่มีผู้ร้องหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ โดยจะเก็บข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ได้ไปประมวลว่าสิ่งที่ผู้ร้องๆ ไปมีข้อเท็จจริงเพียงไร และข้อกฎหมายส่วนที่จะดำเนินการได้มีมากน้อยเพียงไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งตัวผู้ร้องเอง และตัวของผู้ประกอบการเดินเรือรายอื่น

นายเอกราช กล่าวว่าส่วนประเด็นการเดินเรือประจำทาง จะได้หารือกับเมืองพัทยา อาจจะต้องมีการตรวจระเบียบผู้ประกอบการเรือทั้งหมดที่เป็นเรือโดยสารประจำทาง และเรือโดยสารไม่ประจำทางว่า จะมีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า ในท่า พื้นที่ท่าเทียบเรืออย่างไร เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดความไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย