วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

ผู้ว่าฯ ชลบุรี คัดเลือกลายผ้าพระราชทาน“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”อัตลักษณ์ชลบุรี

พ่อเมืองชลบุรี คัดเลือกลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” นำมาเป็นต้นแบบให้ข้าราชการ ผู้นำองค์กร และประชาชน ใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่ เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ชลบุรี(10 สิงหาคม 2566) ที่ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่เข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการคัดเลือก

จังหวัดชลบุรี มีนโยบายในการส่งเสริมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบให้ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชนตัดเย็บสวมใส่ในทุกโอกาส เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้า ผู้ผลิตผ้าและงานหัตถกรรมของจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผ้าลายพระราชทานขึ้น เพื่อให้เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี ทั้งยังเพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย และรณรงค์ส่งเสริมการใช้ และการสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องตามโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ทั้งนี้ มีผู้ส่งลายผ้าเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 40 ลาย เป็นกลุ่มผ้าทอ ช่างทอผ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการจะคัดเลือกผ้าลายพระราชทาน ต้นแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ลาย เพื่อจะนำไปตัดเย็บเป็นเสื้ออัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี ต่อไป.