วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+กีฬา

ปิดการแข่งขันเรือใบ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมมอบรางวัลประจำปี 2566

ที่ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้แสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ที่มีความมุ่งมั่น แข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถจนได้รับชัยชนะ โดยได้ขอให้นำประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อเป็นกำลังหลักของนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยต่อไป

นอกจากนั้น นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ยังได้กล่าวขอบคุณ กองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดีจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการแข่งขันเรือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sailing Championship 2023 กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในกีฬาเรือใบ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชปณิธาน ในการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนและเยาวชนของชาติ

ในปีนี้ มีนักกีฬาเรือใบให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากสโมสรสมาชิกต่างๆ ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ รวมถึงนักกีฬาเรือใบจากต่างประเทศ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 232 คน เรือจำนวน 225 ลำ แยกเป็น ประเภท Optimist Gold/ Silver Fleet จำนวน 110 ลำ ประเภท Optimist Green Fleet จำนวน 70 ลำ ประเภท ILCA Green Fleet จำนวน 6 ลำ ประเภท ILCA 4 จำนวน 17 ลำ ประเภท ILCA 6 จำนวน 6 ลำ ประเภท ILCA 7 จำนวน 3 ลำ ประเภท OK จำนวน 6 ลำ ประเภท 420 จำนวน 4 ลำ และ ประเภท 29er จำนวน 3 ลำ

ผลการแข่งขัน เรือใบ ILCA 7 open ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรวงศ์ ราชรัตนารักษ์ จากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ

เรือใบ 29er open ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายชาตรี มากมูล นายเรือ/นายกัณฑ์ คชาชื่น ลูกเรือ จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ 420 open ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ชาลิสา กฤตนัย นายเรือ/น.ส.ปิยพร เข็มแก้ว ลูกเรือ จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้ชนะเลิศ Miss Marion Grace Montgomery จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 4 หญิง ผู้ชนะเลิศ Miss Marion Grace Montgomery จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.นพภัสสร ขุนบุญจันทร์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 4 open ชนะเลิศ นายธนพัต ศิริเจริญ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 6 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชนะเลิศ นายบวรนันท์ ชันรัมย์ จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 6 หญิง ชนะเลิศ น.ส.ทอฝัน บุนนาค จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 6 open ชนะเลิศ นายบวรนันท์ ชันรัมย์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 4 Green fleet ชนะเลิศ ด.ช.เจษฎา นามวงศ์ จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet ทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet หญิง ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จาก สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet ทั่วไป ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

เรือใบออฟติมิสต์ กลุ่มที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ Miss Alyssa Wong จากสโมสร SAFYC สิงคโปร์

เรือใบออฟติมิสต์ กลุ่มที่ 1 หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ Miss Tong Xuan Ya จากสโมสร SAFYC สิงคโปร์

เรือใบออฟติมิสต์ กลุ่มที่ 1 ทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ด.ช.ธัญวิสิษฏ์ กิจจนศิริ จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

เรือใบออฟติมิสต์ Silver Fleet หญิง ชนะเลิศ Miss JOLIN ZHENG จากสโมสร ABC สิงคโปร์

เรือใบออฟติมิสต์ Silver Fleet ทั่วไป ชนะเลิศ ด.ช.เจอรามี ยิน จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

เรือใบออฟติมิสต์ Gold Fleet หญิง ชนะเลิศ นางสาวปริญ ทรัพย์ยิ่ง จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

เรือใบ OK ชนะเลิศ จ่าเอก กีรติ บัวลง จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบ ILCA 4 นักกีฬาโครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ ชนะเลิศ ด.ช.เจษฏา นามวงศ์ จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบออฟติมิสต์ นักกีฬาโครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ ชนะเลิศ ด.ญ.พรยมล แสวงคุณ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

เรือใบออฟติมิสต์ ทั่วไป ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชนะเลิศ น.ส.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

ด้าน พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่าการแข่งขันเรือใบรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักแล่นใบหน้าใหม่ เป็นเยาวชนในโครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามนโยบายของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รู้จักกับกีฬาเรือใบ และเป็นหนึ่งในกีฬาทางเลือก นอกจากนั้นยังเป็นการค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ และส่งเสริมไปสู่การเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่ทำให้โครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ ประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีกีฬาเรือใบเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกีฬาเรือใบและพัฒนานักแล่นใบ โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจในกีฬาเรือใบ ที่สอนให้คนคิดเอง ทำเอง อันจะเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยกีฬาเรือใบเป็นสื่อ ตามแนวทางจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งที่ว่า “เด็กไทยแล่นใบเป็น เด็กไทยใช้ชีวิตเป็น”