วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ทีเส็บจัดงาน CVTEC MICE BUSINESS ROADSHOW เชิญผู้ประกอบการไมซ์กัมพูชา-เวียดนาม สัมผัสประสบการณ์เส้นทางสาย Wellness ภาคตะวันออก

ที่โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา (20 ก.ค.2566) ทีเส็บ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม CVTEC MICE BUSINESS ROADSHOW 2023 ขึ้น โดยเชิญ Potential Buyer จากกัมพูชาและเวียดนามที่ทำตลาดไมซ์บนเส้นทาง CVTEC รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ภาคตะวันออก ภายในงาน Pattaya Travel Mart 2023 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เชื่อมโยงเครือข่าย อันนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางไมซ์สาย Wellness เพิ่มเติมในอนาคตร่วมกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ, วิยดา ซวง ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Mrs.Nguyen Thi Thanh Nhan (เหงียน ไท ไถ่ หงัน) ตัวแทนผู้ประกอบการ Outbound รายใหญ่ของเวียดนาม และ Mr. ทวน ซินัน ประธาน PATA Cambodia ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน. หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “CVTEC MICE BUSINESS ROADSHOW 2023” ในครั้งนี้ ทีเส็บได้เชิญ Potential Buyer จากกัมพูชาและเวียดนาม ที่ทำตลาดไมซ์บนเส้นทางระเบียงชายฝั่งทะเล 3 ประเทศ หรือ CVTEC กว่า 20 ราย ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ภาคตะวันออก โดยงานดังกล่าว มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขายกว่า 100 หน่วยงาน บริษัทนำเที่ยวประเภท Inbound และ Domestic เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อกว่า 150 หน่วยงาน โดยทีเส็บเล็งเห็นถึงศักยภาพของงาน ด้วยการสนับสนุนการเชิญกลุ่ม Buyer ต่างประเทศจากประเทศ CLMV เข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับงานสู่การเป็นงานระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าการเชิญกลุ่ม Buyer จากต่างประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ จะเกิดมูลค่าการจับคู่ทางการค้าหลังงานไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

สำหรับโครงการ CVTEC (Cambodia Vietnam Thailand Economic Corridor) เป็นโครงการเกิดจากความร่วมมือผลักดันร่วมกันของภาคเอกชน อันประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐหลัก ในการสนับสนุน ผลักดัน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการนำกลไกการท่องเที่ยวและไมซ์ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและธุรกิจ บนเส้นทางระเบียงชายฝั่งทะเล 3 ประเทศประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี – ตราด ของไทย จังหวัดเกาะกง – สีหนุวิลล์ – กัมปอต – แกป ของกัมพูชา และจังหวัดเกียนยาง – กาเมา ของเวียดนาม