วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+ท่องเที่ยวพากิน-พาเที่ยว

เมืองพัทยา ร่วมกับ อพท.เปิดชายหาดฉายหนังกลางแปลง ก้าวแรกการโปรโมทพัทยา City of Film ชมฟรีทุกเรื่อง

ที่ชายหาดพัทยาเหนือ เมืองพัทยา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และหอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดเทศกาลภาพยนตร์ Pattaya Film Festival 2023 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางผู้ร่วมงาน อาทิ นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ และนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายปรเมศวร์ นายากเมืองพัทยา กล่าวว่า งาน Pattaya Movie on the Beach 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2566 ณ ชายหาดพัทยาเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Pattaya Film Festival 2023 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของเทศกาลภาพยนตร์ของเมืองพัทยา และเป็นครั้งแรกของการนำภาพยนตร์กลางแปลงมาจัดฉายบนชายหาดของเมืองพัทยา เพื่อร่วมฉลอง Pride month หรือเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ รวมทั้ง Pattaya on Screen หรือหนังไทยที่ใช้เมืองพัทยาเป็นฉากหลัง โดยภาพยนตร์ที่นำมาฉายจะเน้นภาพยนตร์ที่สนุกสนาน ขวัญใจมหาชน เพื่อบรรยากาศในการรับชมที่น่ารื่นรมย์ริมชายทะเล ภาพยนตร์เด่นในโปรแกรมนี้เช่น เพลงสุดท้าย, It Gets Better และ สายล่อฟ้า และยังมีภาพยนตร์อีกมากมายที่จะมาสร้างความสุขให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา

รวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในเมืองพัทยาเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแสดงดนตรี และการนำภาพยนตร์จากเยาวชนของเมืองพัทยามาจัดฉายบนชายหาดแห่งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ จะสามารถขับเคลื่อนให้เมืองพัทยามีองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ และขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาไปสู่จุดหมายของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกได้