มทภ.4 นำคณะ เดินสายเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ทั่วพื้นที่จชต. สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.)เดินสายตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพล ชุดปฏิบัติงานตามจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชน ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล พร้อมทั้งไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ทั่วพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน. รับผิดชอบตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน. ตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กอ.รมน.ภ.4 สน. ตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4 /ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภ.4 สน. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และรองเลขาธิการ กอ.รมน.ภ.4 สน. ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่

รวมถึงลงไปเน้นย้ำนโยบายตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังคุมเข้มสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่กับการป้องกันฐานที่ตั้งอย่างเข้มข้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้การปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ ประชาชน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งพร้อมพักค้างแรม ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ สร้างความอุ่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566

ภายหลังการตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลเจ้าหน้าที่และประชาชน แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญ วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จากนั้นเวลา 23.30 น. แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

ต่อด้วย เช้าวันปีใหม่ 1 มกราคม 2566 แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ รวมถึงส่วนราชการ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ณ วัดในพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ โอกาสนี้ ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง.