เริ่มแล้ว! งาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 14 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ยาวถึงสิ้นม.ค.ปีหน้ารวม16 วัน

ที่สะพานยาวนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (10 ธ.ค.2565) มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 14 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา

สำหรับงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 14 กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 รวม 16 วัน ที่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ ตั้งแต่ป้อมตำรวจนาเกลือ ถึงสะพานยาวนาเกลือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพื้นที่สร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาเกลือ

ภายในงานฯ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมายรวม 187 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.