-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมบูรพามอเตอร์ไซค์เคิลคลับ เตรียมจัดงานใหญ่รับเดือนแห่งความรัก

            ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ ครั้งที่ 23 “BURAPA PATTAYA BIKE WEEK & SHADOW OF LOVE 2020” พร้อมด้วย นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายประสาร นิกาจี๊ นายกสมาคมบูรพามอเตอร์ไซค์เคิลคลับ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

            สำหรับ การจัดงานสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ ครั้งที่ 23 “BURAPA PATTAYA BIKE WEEK & SHADOW OF LOVE 2020” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เมืองพัทยาพัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค หรือ EEC อีกทั้งเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและลดมลภาวะ และเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

            การจัดงานในปีที่ผ่านๆ มาได้รับการตอบรับจากบรรดาสาวกบิ๊กไบค์ ทั้งชาวไทยและเทศจากทั่วโลกเป็นอย่างดี โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสถานที่จัดงาน เวที การจัดเส้นทางการจราจร และการจัดเตรียมงาน ทุก ๆด้าน เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปีนี้รูปแบบการจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “พี่น้องที่ขาดกันไม่ได้” เน้นด้านกิจกรรมรื่นเริง สร้างสีสันความสนุกสนาน ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าว ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้า TERMINAL