รพ.สิโรรสยะลา เปิดตัวโครงการขลิบ “สุนัต” เพื่อน้อง เปิดโอกาสให้เด็กมุสลิมที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้รับบริการฟรี

ที่โรงพยาบาลสิโรรสยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีการเปิดตัวโครงการ“ขลิบ(สุนัต)นี้เพื่อน้อง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.โนรมาน อัฮมัดมูชา รอง ผอ.ศูนย์คุณภาพ รพ.สิโรรสยะลา ชี้แจงถึงรายละเอียดการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ที่เข้าร่วมในโครงการ

นพ.โนรมาน อัฮมัดมูชา รอง ผอ.ศูนย์คุณภาพ รพ.สิโรรสยะลา กล่าวว่า โครงการขลิบ(สุนัต)นี้เพื่อน้อง เป็นความตั้งใจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ต้องการให้เยาวชนในพื้นที่ที่มีความยากลำบากได้โอกาสรับบริการขลิบ หรือ เข้าสุนัต กับทางพยาบาลสิโรรส ซึ่งทางโรงพยาบาลดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับน้องๆ ผ่านสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เพียงแค่ทางโรงเรียนยืนยันและรับรองว่าเป็นเด็กผู้ด้อยโอกาส หรือเป็นผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาล ก็จะมีสิทธิเข้ารับบริการ เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนมุสลิมผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้ผู้รับบริการได้รับการผ่าตัดปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกระตุ้นจำนวนการเข้ารับบริการยังโรงพยาบาลสิโรรสยะลา

นพ.โนรมาน อัฮมัดมูชา กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย หรือ การเข้าสุนัต ได้มีการผ่าตัดที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และมีการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่สะดวกขึ้น ในการนี้ ทางโรงพยาบาลจึงได้ให้ความสำคัญของการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายหรือสุนัตในกลุ่มเด็กและเยาวชนมุสลิมผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชน โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทักษะด้านการขลิบหนังหุ้มปลายแบบปราศจากเชื้อ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนได้รับบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในอนาคตโครงการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่และเตรียมที่จะขยายจำนวนของผู้รับบริการให้มากขึ้นด้วย.