สาธุชนสวมใส่ชุดขาวร่วมขบวนอัญเชิญ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” และ “พระโพธิสัตว์” สถิต ณ โรงเจฯ

ภายหลังจากที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นำโดยนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยฯ คณะกรรมการมูลนิธิ ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญเทพยดาฟ้าดิน (เซ็งทีตี้) และตะเกียงเทวดาขึ้นสู่ยอดเสา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในการเปิดเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

ต่อมาช่วงเวลา 15.19 น.วันเดียวกัน นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 1 เดินทางเข้าร่วมพิธีแห่ขบวนจากโรงเจสว่างบริบูรณ์ฯ นาเกลือ เพื่อไปยังสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ ทำพิธีอัญเชิญ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” และ “พระโพธิสัตว์” ไปสถิต ณ โรงเจฯ โดยมีสาธุชนสวมใส่ชุดสีขาวจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

สำหรับเทศกาลเจเมืองพัทยา เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยแต่ละค่ำคืนจะจัดให้มีพิธีเดินธูป ส่วนกิจกรรมสำคัญต่างๆ อาทิ วันที่ 29 กันยายน เวลา 13.39 น.มีพิธีปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์, วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 19.19 น.พิธีเดินธูปใหญ่

วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 15.19 น.พิธีลอยกระทง, วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 12.19 น. พิธีทิ้งกระจาด และวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 06.19 น.ทำพิธีส่ง “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” และ “พระโพธิ์สัตว์” และออกเจ