ทต.ตะเคียนเตี้ย เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการขอเปิดโรงงานยาง-อัดโลหะ ตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข

บางละมุง,ชลบุรี (8 กันยายน 2565) นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท สยามมิตซุย เทคโนโลยี จำกัด สถานประกอบการตั้งอยู่ เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ยางแผ่น อัดเศษโลหะ โดยมี นางนุจรินทร์ ปาละโชติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายบดินทร์ ชินะจิตร หัวฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง กองช่างเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน

นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ของตำบลตะเคียนเตี้ยมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียงและตำบลตะเคียนเตี้ยในอนาคตจะเกิดโรงงานขึ้นอย่างมากมายและปัญหาด้านมลพิษปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา

ผู้มาก่อตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงของผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานประกอบการอาจได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม การดำรงชีพต่อประชาชน

สำหรับโรงงานที่จะมาเปิดใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จะต้องทำประชาคมก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบ และอยากฝากถึงผู้ประกอบการอยากให้ชาวบ้านตะเคียนเตี้ยได้มีงานทำด้วยพร้อมทั้งฝากเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 4 สามารถขอติดตั้งที่การประปาส่วนภูมิภาคพัทยาได้แล้ว และชาวตำบลตะเคียนเตี้ยทุกซอยต้องมีน้ำประปาใช้ทุกหลังคาเรือนอีกทั้งระบบสาธารณูปโภคด้านถนน

ด้านนางนุจรินทร์ ปาละโชติ ผอ.กองสาธารณสุขกล่าวว่าการประชุมประชาคมในการรับฟังของประชาชนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ หลักการในการยื่นขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการนั้นจะต้องขอในเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่กองสาธารณสุขและทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นอย่างไร และคณะกรรมการหน่วยงานในท้องที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบตามขั้นตอนและต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง..กำหนดประเภทของขนาดกิจการและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขผู้ขออนุญาต จะต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 และเพื่อประกอบการเรื่องขอใบรับอนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป