-ชุมชนพัฒนาสังคม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา ตั้งจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ

บางละมุง:ชลบุรี (30 มิ.ย.65) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี นำโดย นางนันทภัค ปองสุข ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักสวัสดิการ เมืองพัทยา นำโดยนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา และกิจการพิเศษเมืองพัทยา ตั้งจุดประสานงานช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ณ ชายหาดพัทยา (บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า ไมค์ ชอปปิ้ง มอลล์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการ รวมถึงได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน จัดหาที่พัก หางานทำ การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล หรือการพลัดที่พลัดถิ่นและอยากกลับภูมิลำเนา ก็สามารถประสานให้การช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ยังนำเสื้อผ้ามือสอง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ มาแจก

นางนันทภัค ปองสุข ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กำหนดจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้บุคคลผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ รับทราบไปในทิศทางเดียวกันว่า ณ ที่นี้เป็นจุดบริการในลักษณะดังกล่าวเบื้องต้น พร้อมขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย 4 โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และผ้าอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลเหล่านี้ต่อไป โดยสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี หรือที่สำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา

ด้านนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวถึงปัญหาบุคคลเร่ร่อน ไร้ที่พักพิงในพื้นที่เมืองพัทยาว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองพัทยา ทำให้บุคคลเร่ร่อนทั้งหลายเข้ามามากขึ้นเช่นเดียวกัน และพักอาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง รวมไปถึงบริเวณชายหาด

ที่ผ่านมา สำนักสวัสดิการสังคมฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันค้นหาคนไร้ที่พึ่งพิง และให้คำแนะนำปรึกษา มาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้ทำให้บุคคลเหล่านี้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป.