-Kasetท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

งานบอนสีและไม้ประดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปลุกเศรษฐกิจประเทศ

หลังจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนสถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น ภาครัฐจึงผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาประกอบอาชีพและขับเคลื่อนธุรกิจในสังคม อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่องนั้น

ทั้งนี้ ตลาดต้นไม้เขาชีโอน ชลบุรี ร่วมกับสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประกวดบอนสีและไม้ประดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.2565 บริเวณพื้นที่ตลาดต้นไม้เขาชีโอน ตรงข้ามทางเข้าไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมบอนสีแห่งประเทศ โชว์การค้ำบอน ชมบอนสีโบราณ การจัดสวนบอนสีระดับประเทศและไม้ประดับนานาพันธุ์ จัดแสดงอุปกรณ์การเกษตร อาหารและดนตรี

รวมทั้งกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีอีกด้วย