ทน.เมืองหนองปรือ ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดระเบียบสายสื่อสารซอยบุญสัมพันธ์

ชลบุรี (16 มิถุนายน 2565) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ซอยบุญสัมพันธ์ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบหมายนายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายอตินาท อินทร์พิทักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายทัศนะ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และยังเป็นการปรับทัศนียภาพของบ้านเมืองให้สวยงามอีกด้วย

นายวินัย เปิดเผยว่าแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ และหน่วยงานสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการอยู่บริเวณชุมชนเขาน้อย ชุมชนเขาตาโล และมีแผนที่จะดำเนินการระยะยาว ในอนาคตเรื่องสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้น

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาบริเวณปากซอยหนองไม้แก่น ,ซอยหนองไม้แก่น 2 มุ่งหน้าหมู่บ้านช้าง เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2565 นั้น ได้รับคำชมจากชาวบ้าน และมีผลตอบรับที่ดี สร้างกำลังใจในการทำงานให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นอย่างมาก คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ จะพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือให้น่าอยู่ สวยงามและเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นต่อไป.