รองผวจ.ชลบุรี เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานถนนสายวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 มีนางสาว ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายวิทยา คุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง กล่าวต้อนรับ นางนริศรา วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

พร้อมด้วยนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางละมุง และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ” ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทำแกงไก่กะลาสูตรบ้านตะเคียนเตี้ย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม