เปิดสเปค “นายกเมืองพัทยาคนใหม่” ในสายตานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพัทยา “เข้าถึงง่าย ทำได้จริง” ไม่สนคนขายฝัน

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยถึง มุมมองภาคธุรกิจต่อนายกเมืองพัทยาคนใหม่ ว่า สำหรับนายกเมืองพัทยาคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารเมืองพัทยานั้น ภาคธุรกิจอยากได้นโยบายที่ทำแล้วเป็นรูปธรรม ไม่ต้องการนโยบายขายฝันพูดแล้วทำไม่ได้ และนโยบายที่ออกมานั้นต้องตอบโจทย์กับชาวเมืองพัทยาได้อย่างแท้จริง ทั้งนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านท่องเที่ยว รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมืองพัทยาให้มีการพัฒนาไปข้างหน้า เพื่อรองรับความเจริญติบโตของเมือง

ทั้งนี้นายกเมืองพัทยาคนใหม่ต้องเข้าถึงได้ง่าย ประสานงานได้ทุกภาคส่วน เนื่องจากสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวถือเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ-เอกชนและสังคม หากการเข้าถึงนายกฯได้ยากลำบากก็จะทำให้ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจะไม่มีหน่วยงานใดเข้าแก้ไข ด้วยนายกเมืองพัทยาเปรียบเสมือนพ่อเมืองที่ต้องดูแลประชาชนชาวพัทยาทุกภาคส่วน สำหรับนายกเมืองพัทยาคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่มีให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้แบบไม่สะดุดในทุกช่วงเวลา เพื่อให้คนพัทยา ผู้ประกอบการมีความเป็นอยู่ที่ดี หลังต้องประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาอย่างยาวนาน.