กงสุลใหญ่แดนมังกร  มอบเครื่อง AED ใช้ช่วย นทท.บนเกาะล้าน

               พัทยา(7ม.ค.2563) พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร รอง ผกก.2 บก.ทท.1 และพ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Li Chunlin ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมายังบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator, AED จำนวน 2 เครื่อง ให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยใช้ประจำชายฝั่ง 1 เครื่อง และประจำสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านอีก 1เครื่อง

            เนื่องด้วยเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาพักผ่อนและทำกิจกรรมทางน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติติเหตุทางน้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของนักท่องเที่ยวในกรณีที่หยุดหายใจในชั่วขณะ

            อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีอัตราการเสียชีวิตจากการทำกิจกรรมทางทะเลในเขตเมืองพัทยาในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 และเชื่อว่าด้วยการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้ประสิทธิภาพ ประกอบกับความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่จะสามารถทำให้สถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจากการเล่นน้ำทะเลพัทยาลดลงอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปด้วยเช่นกัน