-วันเด็กแห่งชาติ

เลขาธิการ ศอ.บต.นำตัวแทนครูและนักเรียน จชต.เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็ก/วันครู

            กทม.(6 มกราคม 2563) ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว และเด็กหญิงซารีฟะห์มัรยัม อัลอิดรุส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (สพป.ปัตตานี 3) ซึ่งเป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” จากโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

            พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงการนำคณะครูและนักเรียนเข้าพบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กและวันครูในปีนี้ นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะพูดคุยกับเด็กนักเรียนและคุณครู เพื่อที่จะได้สื่อสารในความรู้สึก ความห่วงใย ความปรารถนาดี และทิศทางการพัฒนาการศึกษาในเรื่องของเยาวชนในวันข้างหน้า โดยต้องการพบคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ในการนี้ได้ให้เลขาธิการ ศอ.บต.ได้คัดเลือกคุณครูและนักเรียนเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่มาจากโรงเรียนบ้านช่องแมว ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีที่ผ่านมาในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน

            การพบปะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กรุณานั่งพูดคุยและบันทึกเทปรายการ ณ ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลโดยได้สอบถามถึงการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนได้พูดคุยกับนักเรียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกประทับใจที่โรงเรียนห่างไกลแต่มีการพัฒนา และนักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้วยังได้รับความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีนักเรียนจำนวนกว่า 280 คน และอยู่ประจำในโรงเรียน 116 คน โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ให้สามารถเข้าศึกษาและพักประจำอยู่ในโรงเรียน

            ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมกับคุณครูและนักเรียน ได้บันทึกเทปร่วมกับโฆษกของรัฐบาล โดยได้พูดคุยถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต.ได้นำเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ว่าได้สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนเก่ง คนดีมีคุณภาพ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในวาระต่างๆ โดยการบันทึกเทปในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจของทุกคน จึงเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะได้ชมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลได้พยายามทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป

            ในขณะที่ นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ต้องขอขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต.ที่ให้ความสำคัญในการทำงานในบทบาทของครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโรงเรียนบ้านช่องแมวได้ขับเคลื่อนในงานของศาสตร์พระราชาและครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านที่ประสบความสำเร็จ ถือว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างมากทำให้นักเรียนมีอาหารและผักที่ ปลอดสารพิษ และที่สำคัญได้ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารที่อิ่มและมีประโยชน์โดยทางโรงเรียนได้สร้างยุวเกษตรกรขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนในการนำองค์ความรู้และการปฏิบัติไปสู่ครัวเรือนทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติจนสามารถสร้างรายได้และมีอาหารที่ปลอดสารพิษในการบริโภคในชีวิตประจำวัน จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป

            ด้าน เด็กหญิงซารีฟะห์มัรยัม อัลอิดรุส ตัวแทนนักเรียนบ้านช่องแมว กล่าวว่า หนูรู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านใจดีมากและได้มอบทุนการศึกษารวมถึงของขวัญเนื่องในวันเด็กที่กำลังจะมาถึงโดยท่านได้ให้โอวาทและอวยพรให้เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนและได้ฝากคำอวยพรไปยังเพื่อนๆ พี่ๆนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนให้เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียน รักกันและช่วยเหลือกัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านช่องแมวได้สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้ต่างๆ เน้นกิจกรรมด้านการเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อที่บ้านจึงทำให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ และยังทำให้เกิดความเกื้อกูลและแบ่งปันกันในชุมชน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นอย่างมากที่ทำให้หนูมีโอกาสเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

            อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรับชมการบันทึกเทปครั้งนี้ ผ่านทางรายการ Government Weekly ในรูปแบบ Facebook live ทางเพจไทยคู่ฟ้า ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

#วันเด็กแห่งชาติ #ทำเนียบรัฐบาล

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา