เมืองพัทยาพร้อมจัดงานประเพณีกองข้าวพัทยา ประจำปี 2565 เน้นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม-งดสาดน้ำวันไหล

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ตามที่เมืองพัทยากำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ในวันที่ 17 และวันที่ 20 เมษายน 2565 วันที่ 17 เมษายน จะมีการจัดกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายที่วัดหนองใหญ่ ส่วนในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณลานโพธิ์นาเกลือ และ ที่บริเวณวัดหนองใหญ่

 

นอกจากนี้ ในปีนี้งดการจัดกิจกรรมการละเล่น สาดน้ำในวันไหล เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรง ดังนั้นการเล่นน้ำสาดน้ำในช่วงเวลาวันไหลอาจกลายเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ได้ ดังนั้นในปีนี้ทางเมืองพัทยาจึงงดการจัดกิจกรรมวันไหลออกไป คงเหลือไว้ในส่วนของการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเท่านั้น อาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 20 เมษายน ที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งจะมีหลายกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานได้ อาทิ ยิงหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำกลอนทายโจ๊ก มวยตับจาก ชักกะเย่อ เตะปี๊บไกล กินวิบาก เป็นต้น

ส่วนในวันที่ 20 เมษายน จะมีพิธีจัดบวงสรวงกองข้าว ที่วัดหนองใหญ่และที่บริเวณลานโพธ์นาเกลือ งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อย่างไรก็ตาม ในการจัดงานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในช่วงสงกรานต์เมืองพัทยาในปีนี้ ยังคงเน้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นอีกด้วย.