“สนธยา” ติดตามงานซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน คาดเสร็จปีหน้า

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา ว่าสำหรับสะพานหาดตาแหวนได้มีการก่อสร้างรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะล้านนานกว่า 25 ปี ปัจจุบันสะพานดังกล่าวมีสภาพค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของสร้างสะพาน เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีทำให้โครงสร้างสะพานเสื่อมสภาพที่ส่งผลต่อความมั่นคงของสะพาน

รวมถึงดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างท่าเทียบเรือ ในส่วนการซ่อมพื้นสะพาน ทางเดิน หลังคาสะพานทางเดิน และราวกันตก เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะล้านในอนาคต ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของEEC

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงสะพานหาดตาแหวนคาดว่าการจะแล้วเสร็จในปี 2566 สำหรับท่าเรือหาดตาแหวนถือเป็นท่าเรือหลักอีกท่าในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะล้าน ซึ่งท่าเรือหาดตาแหวนในช่วงการท่องเที่ยวปกติ วันหยุดสุดสัปดาห์ และเทศกาลสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเรือนำเที่ยวและ เรือสปีดโบ๊ท จะมีการเทียบท่าส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะล้านกว่า 60% ที่จะมาเทียบท่าที่หาดตาแหวน ส่วนอีก 40% จะเทียบท่าที่ท่าหน้าบ้าน

ส่วนการให้บริการเรือโดยสารเกาะล้านนั้นทั้ง 2 ท่า จะมีเวลาเดินเรือไม่ตรงกัน เพื่ออำนวยคามสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปและกลับ