นายกเมืองพัทยาติดตามการบริหารจัดขยะเกาะล้าน คาดเปิดใช้เตาเผาขยะเต็มรูปแบบ จะแก้ไขปัญหาขยะเกาะล้านได้ถาวร

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำทีมงานเดินทางมาที่เกาะล้าน เพื่อติดความความคืบหน้าแผนพัฒนานีโอเกาะล้านและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างรอเตาเผาขยะ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ร่วมเดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ บนพื้นที่เกาะล้านด้วย

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับขยะมูลฝอยบนเกาะล้านในปัจจุบันมีเฉลี่ยวันละประมาณ 10-12 ตัน ซึ่งในวันธรรมดาจะมีขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 5-6 ตัน และในช่วงวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์จะมีขยะมากด้วยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนบนเกาะล้านจำนวนมาก

ทั้งนี้ระยะรอการจัดสร้างเตาเผาขยะบนเกาะล้าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นได้ทำการปิดบ่อฝั่งกลบบ่อขยะที่สอง ด้วยแผ่น HDPE เพื่อลดกลิ่นและบริหารจัดารขยะในเบื้องต้นด้วยการฝั่งกลบ พร้อมทั้งได้มีติดตั้งท่อพีวีซี เพื่อระบายก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศป้องกันการเผาไหม้ นอกจากนี้ จะมีการจัดพื้นที่ฝั่งกลบขยะก่อนที่จะดำเนินการสร้างเตาเผาขยะ

สำหรับขั้นตอนการสร้างเตาเผาขยะหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาจนได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนั้น ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาสัญญา จากสำนักงานอัยการสูงสุด คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาเตาเผาขยะบนเกาะล้านได้ไม่เกินกลางปี 2565 โดยหลังลงนามสัญญาก็จะติดตั้งเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา เป็นเตาเผาขยะขนาด 25 ตัน ทำให้ 1 วัน จะสามารถจำกัดขยะทั้งเก่าแล้วใหม่ได้วันละ 50 ตัน ส่วนขยะเก่าบนเกาะล้านปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 60,000 ตัน

สำหรับแผนการติดตั้งเตาเผาขยะนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-7 เดือน อย่างไรก็ตาม หากสามารถลงนามสัญญาได้ภายในกลางปี 2565 จะทำให้ช่วงปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 เตาเผาขยะบนเกาะล้านก็จะพร้อมกำจัดขยะบนเกาะล้านได้ถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.