ส.สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน การประกวดคลิปวีดิโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”

กทม.(10 มี.ค2565) ที่ ห้องแพลตินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานและการมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกให้เด็กอายุ 2-6 ปี และเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก รวมถึงรณรงค์ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก

ด้วยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมแถลงข่าว อาทิ อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2) และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2)
ผลการตัดสิน มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “อนาคตดี เพราะมีพี่หัวดี” โดย นางสาวภัชฌามน  พูนศรีโชติ จังหวัดเชียงใหม่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 80,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ปฐมวัยปลอดภัย ใส่พี่หัวดี” โดย โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “พี่หัวดีห่วงใยคุณ” โดย นายธำรงค์  ทาทอง จังหวัดบุรีรัมย์
– รางวัลชมเชย จำนวน 27 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “น้องๆ ปลอดภัยเมื่อสวมใส่พี่หัวดี” โดย  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จังหวัดจันทบุรี