-ท่องเที่ยวภาพข่าว

ททท.จัดทัศนศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เรียนรู้ แลกเปลื่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศ ร่วมกับ ผู้บริหารหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง WINS ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดอว.เดินทางมาที่จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวรวมถึงสถานการณ์และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เริ่มจากหมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาต่อด้วย อารหารเลิศรส กุ้งเผามิชลิน และพิเศษมากคือการบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์อยุธยา จากนายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ที่เล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ เป็น story telling เสริมการขายได้เป็นอย่างดี

ต่อด้วยการเยื่ยมชม พระราชวังบางปะอิน และทำบุญสักการะ ณ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ อีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว ผ่านอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น จบท้ายด้วยร้านกาแฟรักษ์บางปะอินคาเฟ่ บรรยากาศดี กาแฟอร่อยมากๆ

#workationparadise #workationthailand #เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม #DomesticMarketing