“สนธยา”ย้ำศักยภาพพร้อมจัด Thailand International Air Show 2023 ยกกระดับสนามบินอู่ตะเภา สู่ฮับการบินอาเซียน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงความร่วมมือในฐานะเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand International Air Show 2023 ว่าการจัดงานดังกล่าวเมืองพัทยา กองทัพเรือ และสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ร่วมกันดึงงาน Thailand International Air Show มาจัดในประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นงานระดับโลกในส่วนของอุตสาหกรรมการบิน พร้อมสอดรับกับสนามบินอู่ตะเภาที่จะเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในการรองรับการท่องเที่ยวและยังเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจของ EEC โดยสนามบินอู่ตะเภาเฟสแรกจะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 25 ล้านคน รวมตลอดสัญญาสัมปทานสนามบินอู่ตะเภาจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 60 ล้านคน ซึ่งศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภาทำให้รัฐบาล สสปน. กองทัพเรือ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเมืองพัทยาในฐานเมืองเจ้าภาพในการรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้างาน Thailand International Air Show ใช้เป็นพื้นที่ในการเจรจาธุรกิจและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่ในแวดวงของภาคอุตสาหกรรมการบินเดินทางมายังพื้นที่ EEC และเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก

นายเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า การจัดงาน Thailand International Air Show จะเป็นส่วนที่สำคัญในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยา ส่วนการเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดงานนั้นขณะนี้ได้มีการสำรวจ ทั้งเรื่องของพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ความพร้อมของโรงแรม ร้านอาหารและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไปแล้ว และมีความพร้อมในระดับหนึ่ง หลังจากนี้จะนำเสนอรายละเอียดความพร้อมของการจัดงาน Thailand International Air Show ที่จะเป็นการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดนิทรรศการและศูนย์การของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ประเทศไทยต่อไป

นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า เมืองพัทยาได้รับการคัดเลือกจาก สสปน.ให้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand International Air Show เมืองพัทยาก็มีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งสถานที่ โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวยังตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เป็นอย่างมาก เพื่อผลักดันพัทยาให้เป็น Smart City ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออก อีกทั้งสนามบินอู่ตะเภาที่จะเป็นสนามบินหลักอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การพักอาศัย ผสมผสานอย่างลงตัว เช่นเดียวกับเมืองนานาชาติระดับโลก

เมืองพัทยายุคใหม่จะยกระดับด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation สร้างความสะดวกให้ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้พัทยาโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ทั้งนี้ นายสนธยา ระบุด้วยว่า การจัดงาน Thailand International Air Show จะเป็นการเปิดมิติใหม่ในหลายด้าน เช่น ส่งเสริมให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดง และการค้าด้านอากาศยาน เป็นงานนานาชาติขนาดใหญ่ และเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยสู่ตลาดโลก อีกทั้งการจัดงานนี้ยังช่วยส่งเสริมประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอากาศยานของโลก ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของโลกอย่างเต็มศักยภาพ.