ประมงชลบุรีเปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

ที่บริเวณตลาดประมงพื้นบ้าน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านอ่างศิลา โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี

ตลาดอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีสินค้าอาหารทะเลสดใหม่ อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูป สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และเป็นการรวบรวมสินค้าจากเรือประมงพื้นบ้านภายในจังหวัดชลบุรี และจากจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่าย ช่วยให้ชาวประมงในพื้นที่และนอกพื้นที่ สามารถมีตลาดรองรับสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยเหลือในการกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วย

นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นที่บ้านสู่ผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคโดยตรง และให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านในระดับอำเภอ หรือจังหวัด ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้อนุเคราะห์สถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้า ทั้งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูป จากชุมชนประมงพื้นบ้าน เช่น แจงรอน ห่อหมก ฮอยจ๊อ ไข่หมึกย่าง ขนมลำเจียก ขนมเรไร ขนมแมงดาฉาบ และเสื้อฟ้าท้องถิ่นเป็นต้น

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงตลาดและการกระจายสินค้าของชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลาดอ่างศิลามีครกหินอันเลื่องชื่อแล้วยังมีตลาดอาหารทะเลสด สะอาด ปลอดภัยเป็นจุดศูนย์รวมของอาหารทะเลสดจากเรือประมงพื้นบ้านถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ เช่น กะปิ น้ำปลา เป็นต้น สำหรับโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เป็นการดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านในระดับจังหวัด ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

รองผู้ผวจ.ชลบุรี กล่าวอีกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยต้องไม่ประมาท สวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ ล้างมือปล่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี