วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ชุมชนสาธารณสุข

รักกันจริงต้องใส่ใจ!สธ.เมืองชล แนะวิธีเลือกกระเช้าของขวัญ ลดความเสี่ยงโรค NCDs แก่ผู้รับ

นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เดินหน้าแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ให่กับประชาชนที่เตรียมหาซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ไปมอบให้กับผู้ใหญ่ หรือคนที่รัก ให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ โดยขอแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้

เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า

ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพองหรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางสำนักการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญที่ทุกท่านส่งมอบให้แก่กัน เป็นการส่งความสุข เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบของขวัญให้แก่กัน ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 1,442 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป