“ทวี” เปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และส.ส.เขต

ที่ ห้องประชุมสำนักงานอิสลาม จ.สงขลา (30 ธันวาคม 2564) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พบปะกรรมการสมาคมโรงเรียนคุรุสัมพันธ์ จ.สงขลา พร้อมเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.เขต ในนามพรรคประชาชาติ คือ นายฮำสะ สายสำหล่ำ นายกสมาคม ครูสอนศาสนาอิสลามฟัรฎูอีน จ.สงขลา และนายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 8 จ.สงขลา

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า วันนี้ สายการศึกษา ศาสนา เป็นการศึกษาของเด็กอนุบาล ได้มาร่วมกับพรรคประชาชาติ ซึ่งมีตัวแทน ทุกคนได้เสนอนายฮำสะ สายสำหล่ำ นายกสมาคม ครูสอนศาสนาอิสลามฟัรฎูอีน จ.สงขลา ซึ่งท่านมองว่าที่ผ่านมาการศึกษาทางด้านนี้ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร จึงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ถ้าทำให้ประชาชนหรือบุคลากรมีการศึกษาที่ดี โดยเฉพาะการศึกษาที่มีพหุวัฒนธรรม

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่านอกจากนั้น ท่านยังมีความรู้ความสามารถมาก ซึ่งพรรคประชาชาติของเราต้องการอยู่แล้ว เพราะเรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดทำให้เราพบว่า ระบบการศึกษาได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อท่านเข้ามาช่วยพรรค จะทำให้พรรคมีความเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สงขลา ทำให้คนเสียโอกาส

“วันนี้ก็ได้มาฟังข้อมูลหลายๆอย่าง พรรคจะนำไปเป็นนโยบายและบางส่วนก็จะนำไปผลักดันเพื่อแก้ไขต่อไป” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

ด้านนายฮำสะ สายสำหล่ำ นายกสมาคม ครูสอนศาสนาอิสลามฟัรฎูอีน จ.สงขลา กล่าวว่า สมาคมของเราเป็นสมาคมที่ทำภารกิจเพื่อสังคมรากหญ้าของเยาวชน ในส่วนของสมาคมยังขาดโอกาสหลายอย่าง ก็จะมาเติมในส่วนนี้ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคของประชาชน ที่สามารถส่งเสียงอะไรได้ สามารถที่เอื้ออำนวยในการพัฒนา เยาวชนได้ ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาก็จะเข้ามาช่วยพรรคประชาชาติพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา สังคม พัฒนาประเทศชาติไม่ว่าจะมิติใดก็แล้วแต่ระบบการศึกษาจะต้องให้สำคัญ และเป็นภารกิจของภาครัฐ ของประเทศ ที่จะต้องทำอย่างจริงจัง
ภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา